Product Details

Oxalic Acid

Contact rates

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Contact

PRODUCTS OF THE SAME TYPE

Ammonium Para Molybdate

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

 

Sodium Tungstate

Ngoại quan: Dạng tinh thể trắng lấp lánh

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Molybdate

Ngoại quan: Dạng tinh thể trắng lấp lánh

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Sodium Xylene Sulfonate 40%

Ngoại quan: Dạng dung dịch màu trắng ngà

Quy cách đóng gói: 35kg/thùng

Xuất xứ: Ấn Độ

Magnesium Hydroxide

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Aluminum Hydroxide

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Potassium Silicate

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Cumene Sulfonate 90%

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 20kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Sodium Nitrate

Ngoại quan: Màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc