Chi Tiết Sản Phẩm

Hydroxyethyl Cellulose (HEC)

Giá: Liên Hệ

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Liên Hệ

Sản Phẩm Cùng Loại

Adrafinil

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Chlorhexidine Hydrochloride

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Zinc Pyrithione

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Benzalkonium Chloride 50 - 80%

Ngoại quan: Dạng dung dịch màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Acridone Acetic Acid

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

5-Fluorouracil

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Lactic Acid 88% Liquid

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Lactic Acid 80% Liquid

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Lactic Acid 90% Liquid

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc