Hóa Chất Nông Dược - Phân Bón

Seaweed Extract

Seaweed Extract

Ngoại quan: Dạng bột màu đen

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Magnesium Sulphate

Magnesium Sulphate

Ngoại quan: Dạng tinh thể trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Magnesium Fertilizer

Magnesium Fertilizer

Ngoại quan: Dạng viên tròn trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Perlite

Perlite

Ngoại quan: Viên đá trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

EDTA Zn

EDTA Zn

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

EDTA Cu

EDTA Cu

Ngoại quan: Dạng bột màu xanh lơ

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

EDTA Mg

EDTA Mg

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Fulvic Acid

Fulvic Acid

Ngoại quan: Dạng bột màu nâu đỏ

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Black Urea

Black Urea

Ngoại quan: Dạng viên tròn đen

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc