Xử Lý Nước Và Môi Trường

Super Algaecide

Super Algaecide

Ngoại quan: Dạng dung dịch màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Quarter Algaecide

Quarter Algaecide

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Sodium Dichloroisocyanurate (SDIC)

Sodium Dichloroisocyanurate (SDIC)

Ngoại quan: Dạng hạt màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Copper Basis Algicide

Copper Basis Algicide

Ngoại quan: Dạng bột màu xanh dương

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

pH+ và pH-

pH+ và pH-

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Phosphate Remover

Phosphate Remover

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Metal Remover

Metal Remover

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Oil Floater

Oil Floater

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Bromine Tablet

Bromine Tablet

Ngoại quan: Dạng viên màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc