Sáp Các Loại

White Bee Wax 72°C - 82°C

White Bee Wax 72°C - 82°C

Ngoại quan: Dạng hạt nút màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

 

Sáp Đậu Nành

Sáp Đậu Nành

Ngoại quan: Dạng vảy màu trắng ngà

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

 

Palm Wax

Palm Wax

Ngoại quan: Dạng vảy màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Malaysia

Polyethylene Wax

Polyethylene Wax

Ngoại quan: Dạng vảy màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ambroxol Wax

Ambroxol Wax

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Ấn Độ

Carnauba Wax Powder

Carnauba Wax Powder

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng

Quy cách đóng gói: 1kg/túi hoặc 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Microcrystalline Wax 80°C - 82°C

Microcrystalline Wax 80°C - 82°C

Ngoại quan: Dạng bánh màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Microcrystalline Wax 80°C - 82°C

Microcrystalline Wax 80°C - 82°C

Ngoại quan: Dạng bánh màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Microcrystalline Wax 82°C - 86°C

Microcrystalline Wax 82°C - 86°C

Ngoại quan: Dạng bánh màu vàng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc