Kích Thích Sinh Trưởng

6-Benzylaminopurine (Cytokinin)

6-Benzylaminopurine (Cytokinin)

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Beta Nathoxy Acetic acid [BNOA]

Beta Nathoxy Acetic acid [BNOA]

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

IBA- Indole Butyric Acid

IBA- Indole Butyric Acid

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc