Chi Tiết Sản Phẩm

Aquaclean

Giá: Liên Hệ

Ngoại quan: Dạng dung dịch đậm đặc màu xanh

Quy cách đóng gói: 35kg/thùng

Xuất xứ: Ấn Độ

Liên Hệ

Sản Phẩm Cùng Loại

Blue Clear Clarifier

Ngoại quan: Dạng dung dịch màu xanh

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Oswa

Ngoại quan: Dạng bột màu vàng nhạt

Quy cách đóng gói: 5kg/thùng

Xuất xứ: Ấn Độ

Aluminium Sulphate

Ngoại quan: Dạng tinh thể màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Cyanuric Acid

Ngoại quan: Dạng hạt màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Bromine Tablet

Ngoại quan: Dạng viên màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Oil Floater

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Metal Remover

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Phosphate Remover

Ngoại quan: Dạng dung dịch trong suốt

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

pH+ và pH-

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng

Quy cách đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc